Lacivert

Kapak Fiyatı 9.90 TL
8,00 TL Güncel Dergi

Ayın 1-5 arasında teslim edilir.

7,00 TL Gecikmeli Dergi

Ayın 10-15 arasında teslim edilir.

* Son sayı değil. Bir önceki aya ait dergi.

Lacivert Hakkında

Lacivert - Mayıs 2021 Kitap Açıklaması

Lacivert Dergi 79’uncu sayısında “Yeni sekülerlik-Deizmden mistisizme dünyevi dinler” dosyasıyla raflarda yerini alıyor.

Yeni sekülerlik dosyasında Prof. Dr. Ali Köse ile “Yeni nesil Mehdi’yi beklemek istemiyor” başlığıyla yeni din anlayışlarının ne anlama geldiği, bunların aslında neler getirip neler götürdüğü, nasıl bir değişime yol açtığı ve yeni nesillerin farklılaşan din algısı gibi pek çok konuyu konuştuğumuz bir röportaj yer alıyor. Bir diğer söyleşi ise insanların neden deizm, teizm ya da agnostisizm gibi inançlara yöneldiğini, ülkemizde bu akımların gençler arasında yaygınlaştığı yönündeki söylemlerin doğruluğunu ve söylendiği gibi bir tehlike arz edip etmediğini “Gençler deist mi oluyor, dindar mı? Yoksa sadece kafaları mı karışık?” başlığıyla Alper Bilgili, Zeliha Eliaçık ve Kasım Küçükalp ile tartıştığımız bir paket röportaj oluyor.

Dosyada Ekrem Demirli “Allah’ın varlığının ispatı mümkün müdür?” başlığıyla çağımızdaki Tanrı inancını tahlil ettiği bir yazı yazıyor. H. Şule Albayrak “Sekülerleşen toplum, arayış içindeki insan” isimli makalesinde bir modernleşme projesi olarak sekülerleşmeyi anlatan bir yazı kaleme alıyor. Hilmi Demir “Din tutulması: Metropoller ve dijital dalga” yazısında kentleşme ve dijitalleşme etkisiyle manevi dünyamızın nasıl erozyona uğradığından bahsediyor. Yasin Aktay “Sekülerleşme ve dindarlığın med-cezirleri” yazısında İran örneği üzerinden deizmin ve ateizmin neden çokça tercih edildiğini açıklıyor. Hakkı Öcal ise “Dei de! Gerisini bırak” başlığıyla ibadet, muamelat, hak, hukuk, usul gibi hükümlerin yer almadığı laik bir din olarak deizmi anlatıyor. Dosyanın diğer makaleleri Asım Öz’ün “Laikliğin gölgesinde ilginç dönemler: Sekülerizm ve post-sekülerizm”, Enis Doko’nun “Teorik, pratik, aleni ya da gizli: Sekülerleşmenin 50 tonu”, Halime Yıldız’ın “İnanç gençlik ister: Gençlerin inanca dair sorunları”, Soner Çelebi “Gençlik neyi protesto ediyor?”, Murat Güzel’in “Hakikati aramak”, Birol Biçer’in “Mutlu izdivaç: Modifiye din+ kutsal sekülerlik”, Nurullah Koltaş’ın “Kaostan bir çıkış yolu: Gelenek” ve Tuba Kaplan’ın “Dünden bugüne mütedeyyin kültür mahfilleri” isimli yazıları oluyor.

Bercan Tutar “CIA’nın devşirdiği dünyaca ünlü yazarlar ve finanse ettiği edebi dergiler” CIA’nın sinema, medya ve akademi dünyası başta olmak üzere sanatsal, edebi ve sosyal hayata dair her tür kuram, akım ve hareketi nasıl yönlendirdiğini kaleme alıyor. Sena Subaşı “Müziğe hükmeden yeteneksiz fenomenler” isimli yazı dizisinde son birkaç senedir müzik piyasasında baskın olan fenomen şarkıcıları ele alıyor. Tuğba Kozan “Doğal yaşamın ritmi ile aramızdaki kırılgan denge” yazısında Bal Ülkesi isimli belgesel filmi analiz ediyor. Bu sayının bir diğer makalesi ise Prof. Dr. Cafer Şen’in Yûnus Emre’nin menkıbevi hayatının felsefi ve psikanalitik çözümlemesi- 2 oluyor.

3 Soru 3 Cevap bölümünde minyatür sanatçısı Leyla Kaya sorularımızı yanıtlıyor. Çocuklarla Koşan Kadınlar köşesine “30-40 sene önce ebeveynlikten değil çocuk yetiştirmekten bahsediyorduk” başlığıyla yazar Nazife şişman konuk oluyor. “Dünyadan Portreler-Haberler” ve “Burcunuzun Aylık Atarlı Döngüsü” kısımları ile zenginleştirilen dergide Düşünce Atlası köşesinde bu ay “Bir yurt özlemi, bir eve dönüş hasreti ve üç tarz-ı siyaset:” başlığıyla Mehmet Kaan Çalen bize Yusuf Akçura’yı anlatıyor.